Skip to main content

Jak czyścić nieładowalne aparaty słuchowe Phonak Audéo

Pielęgnacja i konserwacja aparatów słuchowych RIC marki Phonak zasilanych bateriami.
Codziennie
Sprawdź część uszną pod kątem obecności woskowiny i resztek wilgoci. Czyść powierzchnie ściereczką niepozostawiającą włókien. Nigdy nie używaj do czyszczenia aparatu słuchowego detergentów ani innych środków myjących stosowanych w domu. Nie zaleca się przepłukiwania wodą. Jeśli chcesz dokładnie wyczyścić aparat słuchowy, poproś protetyka słuchu o radę i informacje na temat filtrów i kapsuł suszących.
Raz w tygodniu
Czyść część uszną miękką, wilgotną ściereczką lub specjalną ściereczką do czyszczenia aparatów słuchowych. Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje na temat konserwacji i informacje wykraczające poza podstawowe czyszczenie, udaj się do protetyka słuchu.

Ważne:
  • Aparat słuchowy jest wyposażony w filtr przeciwwoskowinowy, który chroni słuchawkę przed uszkodzeniem spowodowanym obecnością woskowiny. Regularnie sprawdzaj filtr przeciwwoskowinowy. Wymień go, jeśli jest zabrudzony lub jeśli poziom głośności się zmniejszył albo jakość dźwięku aparatu słuchowego uległa pogorszeniu. Filtr przeciwwoskowinowy należy wymieniać co 4–8 tygodni. Aby wymienić filtr przeciwwoskowinowy na słuchawce, należy używać wyłącznie narzędzia do wymiany filtra przeciwwoskowinowego zalecanego przez protetyka słuchu.
  • Przed użyciem lakieru do włosów lub innych kosmetyków zawsze zdejmuj aparat z ucha, ponieważ produkty te mogą go uszkodzić.
  • Kiedy nie używasz aparatu słuchowego, zostaw komorę baterii otwartą, aby mogła z niej odparować cała wilgoć. Zawsze upewniaj się, że aparat słuchowy został dokładnie osuszony po użyciu. Przechowuj aparat słuchowy w bezpiecznym, suchym i czystym miejscu.