Skip to main content

Jak wymienić filtr przeciwwoskowinowy za pomocą CeruStop w aparatach słuchowych marki Phonak

Wymiana filtra przeciwwoskowinowego na CeruStop w aparatach słuchowych Phonak RIC (z zewnętrzną słuchawką) z nakładką kopułkową.
Aby wymienić filtr przeciwwoskowinowy na słuchawce, należy używać wyłącznie narzędzia do wymiany filtra przeciwwoskowinoweg zalecanego przez protetyka słuchu.


 

 1. Zdejmij część uszną ze słuchawki, trzymając słuchawkę w jednej dłoni, a część uszną w drugiej.
 2. Delikatnie pociągnij część uszną, aby ją zdjąć.  

  A drawing of a hand holding a wire Description automatically generated 

 3. Włóż wyjmującą końcówkę narzędzia do wymiany do zużytego filtra przeciwwoskowinowego. Trzon uchwytu powinien się stykać z krawędzią filtra przeciwwoskowinowego. 

  A drawing of a couple of hands holding a pen Description automatically generated 

 4. Ostrożnie pociągnij prostym ruchem i wyciągnij filtr ze słuchawki. Nie przekręcaj filtra przeciwwoskowinowego podczas wyciągania.

  image.png 

 5. Wyczyść słuchawkę niestrzępiącą się ściereczką. 

 6. Aby włożyć nowy filtr przeciwwoskowinowy, ostrożnie wsuń końcówkę wprowadzającą narzędzia do wymiany prosto do otworu w słuchawce, tak aby pierścień zewnętrzny był dokładnie wyrównany.

  image.png 

 7. Pociągnij prosto narzędzie.Nowy filtr przeciwwoskowinowy pozostanie na miejscu. 

  image.png 

 8. Następnie nałóż część uszną na słuchawkę.
  ​​​​​​​
  A drawing of a hand holding a small piece of wire Description automatically generated