Skip to main content

Jak wymienić filtr przeciwwoskowinowy za pomocą dysku CeruShield™ w aparatach słuchowych marki Phonak

Wymiana filtra przeciwwoskowinowego na dysk CeruShield™ w aparatach słuchowych Phonak RIC (z zewnętrzną słuchawką) z nakładką kopułkową.
Aby wymienić filtr przeciwwoskowinowy na słuchawce, należy używać wyłącznie narzędzia do wymiany filtra przeciwwoskowinoweg zalecanego przez protetyka słuchu.
 

 
 1. Zdejmij część uszną ze słuchawki, trzymając słuchawkę w jednej dłoni, a część uszną w drugiej. 

 2. Delikatnie pociągnij część uszną, aby ją zdjąć. 

A drawing of a hand holding a wire Description automatically generated 

 1. Wyczyść słuchawkę niestrzępiącą się ściereczką. 

 2. Delikatnie obróć dysk CeruShield w kierunku wskazanym przez strzałki do momentu, gdy pod ikoną kosza pojawi się otwór dostępu. 

A drawing of a round object with a face and arrows Description automatically generated 

 1. Aby zdjąć zużyty filtr przeciwwoskowinowy, ostrożnie umieść słuchawkę w otworze (pod ikoną kosza) do momentu, gdy usłyszysz kliknięcie. Zużyty filtr przeciwwoskowinowy pozostanie w dysku, gdy uniesiesz i wyciągniesz słuchawkę. 

image.png 

 1. Aby założyć nowy filtr przeciwwoskowinowy, ostrożnie włóż słuchawkę w otwór, gdzie widoczny jest nowy filtr przeciwwoskowinowy (naprzeciw ikony kosza), aż do momentu, gdy usłyszysz kliknięcie. Unieś i wyjmij słuchawkę z dysku, nowy filtr przeciwwoskowinowy jest już zamocowany na swoim miejscu. 

A drawing of a smoke detector Description automatically generated 

 1. Trzymaj słuchawkę w jednej dłoni, a część uszną w drugiej. 

 2. Nasuń część uszną na wyjście dźwięku słuchawki. 

A drawing of a hand holding a small piece of wire Description automatically generated 

 1. Słuchawka i część uszna powinny być dokładnie dopasowane.