Skip to main content

Jak dodać widżet aplikacji myPhonak do smartfona z systemem Android™?

Jak dodać widżet na urządzeniu z systemem Android™

Na smartfonie z systemem Android możesz dodać widżet myPhonak do ekranu głównego.

Metoda może się nieznacznie różnić w zależności od producenta urządzenia, ponieważ niektóre z nich będą miały różne wersje systemu Android. Niezależnie od urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:  

  1. Na ekranie głównym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go, aż ekran się pomniejszy, a na dole ekranu powinny pojawić się opcje. 

  1. Jedna z tych opcji powinna nazywać się Widżet. Dotknij ją. 

  1. Zobaczysz teraz kilka widżetów rekomendowanych dla Ciebie na podstawie najczęściej używanych aplikacji. Przewijaj listę widżetów, aż znajdziesz widżet myPhonak i dotknij, aby go wybrać. 
    W przypadku niektórych telefonów możesz wyszukiwać aplikacji myPhonak w „wyszukiwaniu widżetów”. Mogą się też pojawić różne opcje wizualne widżetu myPhonak.  

  2. Dotknij i przytrzymaj wybrany widżet i umieść go na ekranie głównym.