Skip to main content

Jak często należy wymieniać filtr przeciwwoskowinowy w aparatach słuchowych Phonak Audéo?

Częstotliwość wymiany filtra przeciwwoskowinowego w aparatach słuchowych Phonak RIC (z zewnętrzną słuchawką).

Aparat słuchowy jest wyposażony w filtr przeciwwoskowinowy, który chroni słuchawkę przed uszkodzeniem spowodowanym obecnością woskowiny. 

Regularnie sprawdzaj filtr przeciwwoskowinowy. Wymień go, jeśli jest zabrudzony lub jeśli poziom głośności się zmniejszył albo jakość dźwięku aparatu słuchowego uległa pogorszeniu. Filtr przeciwwoskowinowy należy wymieniać co 4–8 tygodni w przypadku standardowej słuchawki i co 1–2 tygodnie w przypadku słuchawki ActiveVent™.