Skip to main content

Ile urządzeń TV Connector

Parowanie aparatów słuchowych z wieloma urządzeniami Phonak TV Connector

Z Twoimi aparatami słuchowymi można:

  • Sparować dwa urządzenia TV Connector
  • Połączyć się jednocześnie z jednym urządzeniem TV Connector

Jeśli sparujesz więcej niż dwa urządzenia TV Connector z aparatem słuchowym firmy Phonak, ostatnio sparowane urządzenie zastąpi najstarsze, z którym się połączono.