Skip to main content

Ile Programów Indywidualnych można zapisać w aplikacji?

Ile Programów Indywidualnych użytkownik może zapisać w aplikacji? Gdzie się znajdują?

Aparaty słuchowe Phonak Lumity i Paradise mają ograniczenie do 10 Programów Indywidualnych. Wraz z najnowszą aktualizacją aplikacji myPhonak można utworzyć do 10 Programów Indywidualnych. Z tego samego Programu podstawowego można wygenerować maksymalnie 4 Programy Indywidualne. Wszystkie programy są wyświetlane na przełączniku programów na ekranie głównym, lub w sekcji Urządzenia pod „PROGRAMY APARATÓW SŁUCHOWYCH”.