Skip to main content

Jak dużo urządzeń Bluetooth® (np. smartfonów) może być podłączonych do aparatów słuchowych firmy Phonak?

Jak dużo urządzeń Bluetooth (np. smartfonów) użytkownik może połączyć ze swoimi aparatami słuchowymi Phonak Marvel, Paradise lub Lumity?

W przypadku aparatów słuchowych Lumity i Paradise możliwe jest sparowanie do ośmiu urządzeń Bluetooth. Równocześnie mogą być połączone dwa urządzenia.

W przypadku aparatów słuchowych Marvel możliwe jest sparowanie do dwóch urządzeń Bluetooth (np. smatfonów). Równocześnie może być połączone jedno urządzenie.

Jeśli chcesz sparować nowy smartfon ze swoimi aparatami słuchowymi firmy Phonak, wykonaj następujące czynności:
 
1. Kliknij „Zapomnij urządzenia” w urządzeniu sparowanym w danej chwili.
2. Upewnij się, że łączność bezprzewodowa Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz sparować aparat. Wyszukaj urządzenia z włączoną funkcją Bluetooth w menu łączności.
3. Włącz funkcję Bluetooth w aparatach słuchowych. Bateria: otwórz komorę baterii – poczekaj 5 sekund i ponownie ją zamknij. Ładowalne: wyłącz i włącz aparat słuchowy używając przełącznika programów.
4. Aparaty słuchowe połączą się teraz z innym urządzeniem Bluetooth.