Skip to main content

Jak firma Phonak przetwarza dane osobowe?

Gdzie można dowiedzieć się, jak firma Phonak przetwarza dane osobowe?

Polityka prywatności aplikacji myPhonak szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób Phonak gromadzi, używa i udostępnia dane osobowe, a także informuje o tym, w jakim celu dane te są gromadzone. 
Politykę prywatności można znaleźć tutaj https://www.phonak.com/en-int/privacy-policy/myphonak-app.