Skip to main content

W jaki sposób aparaty słuchowe Phonak Audéo Fit śledzą tętno?

Rejestrowanie tętna
Słuchawka z czujnikiem i cShell z czujnikiem dołączone do aparatów słuchowych Audéo Fit mierzą tętno użytkownika za pomocą fotopletyzmografii (PPG) — techniki, w której diody elektroluminescencyjne (LED) kierują strumień światła na skórę, a czujnik optyczny wykrywa ilość światła odbitego. Gdy objętość krwi w naczyniach krwionośnych jest duża, pochłania ona więcej światła, a zatem intensywność światła odbitego jest mniejsza. Szybkość, z jaką intensywność odbitego światła zmienia się z wysokiej na niską, wskazuje, jak szybko zmienia się objętość naczynia krwionośnego z małej na dużą, co pozwala obliczyć i wyświetlić liczbę uderzeń na minutę (tj. tętno).