Skip to main content

Czy moje tętno mierzone przez aparaty słuchowe Phonak Audéo Fit jest prawidłowe?

Zakres tętna

Tętno każdej osoby jest inne i ma na nie wpływ wiele czynników. Lekarz prowadzący użytkownika może doradzić, jakie tętno jest prawidłowe w jego przypadku.  Jednakże badania naukowe wykazują, że typowe tętno spoczynkowe u osób dorosłych wynosi od 60 do 90 uderzeń na minutę (bpm) (Gillum et al., 1992; Kannel et al., 1987; Mason et al., 2007). 
Zazwyczaj niższe tętno spoczynkowe ma związek z lepszym stanem zdrowia w perspektywie długoterminowej (Fox et al., 2007; Larsson et al., 2019).

Przedstawione w tej sekcji informacje służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. Użytkownik nie powinien wykorzystywać tych informacji jako substytutu profesjonalnej porady lekarskiej ani nie powinny one jej zastępować.  W przypadku pytań użytkownika dotyczących swojego stanu zdrowia (w tym tętna), należy zawsze zalecić konsultację z lekarzem lub innym (przeszkolonym medycznie) pracownikiem ochrony zdrowia. 

https://www.phonak.com/pl/pl/about-us/references.html