Skip to main content

Dlaczego aparaty słuchowe Phonak przełączają się na program przesyłania strumieniowego, gdy uruchamia się funkcja TalkBack lub VoiceOver?

Aparaty słuchowe przełączają się na program przesyłania strumieniowego, gdy uruchamia się funkcja TalkBack lub VoiceOver

Jeżeli użytkownik sparował aparaty słuchowe ze swoim smartfonem w trakcie używania funkcji TalkBack lub VoiceOver w aplikacji myPhonak, aparaty słuchowe rozpoznają głos przesyłany za pomocą tych funkcji jako głos przesyłany strumieniowo i automatycznie przełączają się na program przesyłania strumieniowego. W przypadku korzystania z funkcji TalkBack lub VoiceOver nie zalecamy, aby aparaty słuchowe były sparowane z telefonem, dlatego że będzie to zakłócać korzystanie z aplikacji.