Skip to main content

Dlaczego moje aparaty słuchowe marki Phonak przełączają programy po otrzymaniu powiadomienia dźwiękowego?

W momencie, gdy aparaty słuchowe odbiorą sygnał dźwiękowy ze smartfona, automatycznie uruchomi się program przesyłania strumieniowego. 

W przypadku aparatów słuchowych Lumity i Paradise po wystąpieniu przesyłania strumieniowego włączony zostanie ostatnio używany program z przełącznika programów. Powiadomienia lub dźwięki klawiatury są czasami bardzo krótkie i gdy aparaty słuchowe przełączą się, już ich nie słychać. Za każdym razem, gdy smartfon odtworzy taki dźwięk, aparat słuchowy będzie się przełączał.

W przypadku aparatów słuchowych Marvel po zakończeniu przesyłania strumieniowego włączy się program podstawowy użyty do utworzenia ostatnio używanego programu indywidualnego. Na przykład, jeżeli ostatnio używany program indywidualny został wygenerowany z Automatycznego, wówczas uaktywni się program Automatyczny. 

Aby uniknąć takiego zachowania, zalecamy wyłączyć dźwięki w ustawieniach smartfona, np. dźwięki systemowe, dźwięki dotyku, dźwięki klawiatury, dźwięki blokady ekranu, dźwięki zrzutu ekranu, dźwięki aplikacji, a także dźwięki powiadomień z wiadomości (SMS, e-mail, powiadomienia push itd.).