Skip to main content

Dlaczego moje aparaty słuchowe marki Phonak regularnie emitują sygnał bip?

Moje aparaty słuchowe regularnie odtwarzają sygnał bip
Niektórzy protetycy słuchu oferują dedykowane, próbne aparaty słuchowe oznaczone jako PHONAK Trial™. Okres próbny jest ograniczony. Po upływie okresu próbnego aparaty słuchowe wydają dźwięk raz na godzinę przez 6 dni. Następnie sygnał jest wydawany  raz na minutę.
Skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu w celu wymiany aparatów słuchowych lub wznowienia okresu próbnego.