Skip to main content

Aparaty słuchowe nie mogą się połączyć

Dlaczego aparaty słuchowe nie mogą się sparować lub połączyć z aplikacją zainstalowaną na smartfonie użytkownika?

Aby sparować aparaty słuchowe, należy przeprowadzić w aplikacji wstępną konfigurację. Parowanie należy wykonać tylko w trakcie konfigurowania aplikacji. Po przeprowadzeniu tej czynności aplikacja zapamięta Twoje aparaty słuchowe i będzie podejmować próby automatycznego połączenia za każdym razem, gdy ją uruchomisz. Aby sparować aparat słuchowy z aplikacją myPhonak, otwórz ekran główny, naciśnij „Parowanie urządzenia” i zastosuj się do wyświetlanych instrukcji. 

Przyczyn braku możliwości połączenia z aparatami słuchowymi może być kilka. Wypróbuj następujące metody rozwiązywania problemów:
– Sprawdź, czy aparaty słuchowe są już sparowane z aplikacją. W sekcji Urządzenia widoczny jest stan połączenia każdego z aparatów słuchowych. 
– Sprawdź połączenie z Internetem. Podczas przeprowadzania procesu parowania niezbędne jest połączenie internetowe, aby połączyć aparaty słuchowe i zapewnić dostęp do zdalnego sterowania.
– Sprawdź, czy łączność Bluetooth® w smartfonie została aktywowana oraz czy aparat słuchowy jest włączony.
– Upewnij się, że aparaty słuchowe działają w trybie parowania Bluetooth i mają wystarczająco naładowaną baterię. Aby uruchomić tryb parowania Bluetooth, wyłącz aparaty słuchowe i włącz je ponownie. Przez kilka minut będą w trybie parowania. 
– Upewnij się, że telefon i aparaty słuchowe nie znajdują się w trybie samolotowym.
– W smartfonach z systemem Android™ podczas pierwszej konfiguracji aplikacji musi być włączona funkcja Usługi lokalizacji. Po pierwszej konfiguracji funkcja Usługi lokalizacji nie jest wymagana do prawidłowego działania aplikacji.
– Spróbuj zakończyć działanie aplikacji, uruchomić ponownie smartfon i włączyć aplikację ponownie. Przy ponownym łączeniu się z aplikacją upewnij się, że:
łączność Bluetooth w smartfonie jest włączona.
Upewnij się, że telefon i aparaty słuchowe nie znajdują się w trybie samolotowym.
Upewnij się, że aparaty słuchowe działają w trybie parowania Bluetooth i mają wystarczająco naładowaną baterię.

Jeśli aparaty słuchowe były wcześniej sparowane i smartfon ich nie wykrywa, zapoznaj się z naszą sekcją często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących rozwiązywania problemów:
* Jak rozwiązać problemy z połączeniem myPhonak z urządzeniem iPhone®
* Jak rozwiązać problemy z połączeniem myPhonak ze smartfonami z systemem Android