Skip to main content

Aparat słuchowy przestaje reagować (blokuje się)

Jak użytkownik może ponownie uruchomić swój ładowalny aparat słuchowy, jeśli nie reaguje on na przyciski (tzn. blokuje się)?
Ponowne uruchamianie aparatu słuchowego
Użyj tej techniki, jeśli Twój aparat słuchowy jest w stanie błędu. Nie spowoduje to usunięcia ani skasowania żadnego programu ani ustawień.

1. Naciśnij dolną część przycisku i przytrzymaj ją przez co najmniej 15 sekund. Nie ma znaczenia, czy przed naciśnięciem przycisku aparat słuchowy jest włączony czy wyłączony. Po upływie 15 sekund nie ma powiadomienia świetlnego ani dźwiękowego.

2. Umieść aparat słuchowy w ładowarce podłączonej do prądu i poczekaj, aż wskaźnik świetlny zacznie migać na zielono. Może to potrwać do 30 sekund. Aparat słuchowy jest teraz gotowy do użycia.