Skip to main content

Profil zdrowia

Profil zdrowia

Jeśli aparaty słuchowe użytkownika obsługują funkcje dotyczące zdrowia, takie jak pokonany dystans i spalone kalorie, do dokładnego monitorowania tych parametrów potrzebne są pewne dane osobowe.
Wzrost i płeć wykorzystywane są do dokładnego obliczenia przebytego dystansu – chód i bieg. Wzrost, waga, płeć i wiek wykorzystywane są do obliczenia podstawowej przemiany materii użytkownika, która jest niezbędna do obliczenia spalonych kalorii.

Udostępnienie tych danych jest opcjonalne. Dane użytkownika są bezpiecznie zapisywane w chmurze (za pośrednictwem konta myPhonak). Firma Sonova nie ma dostępu do żadnych danych Profilu zdrowia ani danych dotyczących zdrowia bez zgody użytkownika.