Skip to main content

Aplikacja myPhonak: częstotliwość aktualizacji wartości danych dotyczących zdrowia

Aplikacja myPhonak: częstotliwość aktualizacji wartości danych dotyczących zdrowia

Jeśli użytkownik ma otwarty ekran główny Zdrowie (pulpit), wyświetlane są na nim w czasie rzeczywistym wartości, które są aktualizowane co kilka sekund. Wartości w szczegółowych widokach funkcji dotyczących zdrowia (ekrany z wykresami) są aktualizowane w określonych odstępach czasu.

Kroki

 • Bieżące wartości kroków i odległości aktualizowane są co kilka sekund.
 • Liczba kroków na wykresie i poziomy aktywności są aktualizowane, gdy użytkownik przechodzi między ekranami aplikacji lub między przedziałami czasowymi (widok dzienny / tygodniowy / miesięczny / roczny) lub po przesunięciu ekranu w dół (synchronizacja ręczna).
 • Poziomy aktywności aktualizowane są co 60 sekund na ekranie dziennej liczby kroków.


Czas użytkowania

 • Bieżący czas użytkowania aktualizowany jest co minutę.
 • Czas użytkowania na wykresie aktualizowany jest przy każdej synchronizacji aparatu słuchowego (automatycznie w tle lub ręcznie, poprzez przesunięcie w dół ekranu Zdrowie lub Czas użytkowania) oraz przy przejściu między ekranami aplikacji lub zmianie przedziału czasu (np. widok dzienny / tygodniowy / miesięczny / roczny).
 • Czas w różnych środowiskach dźwiękowych można aktualizować co 60 minut, przesuwając ekran w dół (synchronizacja ręczna).


Tętno

 • Aktualne tętno aktualizowane jest co kilka sekund.
 • Odczyt tętna aktualizowany jest co około 10 minut.
 • Wykresy aktualizowane są co około 10 minut automatycznie lub poprzez ręczną synchronizację.
 • Tętno spoczynkowe obliczane jest po spełnieniu wystarczających warunków pomiaru i wyświetla się, gdy jest gotowe (1 wartość dziennie). Warunki te zostają zwykle spełnione po 4 godzinach. Jeśli użytkownik jest bardzo aktywny, może to potrwać dłużej. W razie niespełnienia wystarczających warunków pomiaru nowa wartość tętna spoczynkowego nie zostanie wyświetlona.

Uwaga: wyświetlana wartość tętna spoczynkowego może ulegać zmianom w ciągu dnia.

Kalorie

 • Bieżąca liczba kalorii aktualizowana jest co minutę.
 • Liczba kalorii na wykresie aktualizowana jest, gdy użytkownik przechodzi między ekranami aplikacji lub między przedziałami czasowymi (widok dzienny / tygodniowy / miesięczny / roczny) lub po przesunięciu ekranu w dół (synchronizacja ręczna).