Skip to main content

Ile częstotliwości radiowej oddziałuje na mnie z powodu aparatów słuchowych firmy Phonak?

Narażenie na oddziaływanie częstotliwości radiowych i aparaty słuchowe firmy Phonak

Tego rodzaju aparaty słuchowe nie podlegają badaniu poziomu absorpcji swoistej (SAR), co dowodzi, iż tego rodzaju urządzenia wspomagające słyszenie zdecydowanie spełniają zalecenia zarówno Komisji Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że promieniowanie emitowane z aparatów słuchowych jest znacznie mniejsze, niż wartości zalecane przez Komisję Europejską i Stany Zjednoczone. Poziom absorpcji swoistej (SAR) to powszechnie wykorzystywana miara naukowa, która charakteryzuje ilość energii fal radiowych wchłanianej przez ciało ludzkie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych wartość graniczna dozwolona przez agencję FCC dla telefonów komórkowych wyznacza maksymalny dopuszczalny poziom SAR nie większy niż 1,6 W na kilogram (W/kg). W Europie Rada Europejska ustaliła maksymalną dopuszczalną wartość SAR na poziomie 2,0 W/kg. Typowy poziom SAR dla telefonu komórkowego mieści się w przedziale od 0,3 do 1,5 W/kg.