Skip to main content

Czy mogę używać aparatów słuchowych firmy Phonak w samolocie?

Tryb samolotowy
Tak. Kiedy obsługa poprosi o przełączenie wszystkich urządzeń na tryb samolotowy, wykonaj poniższej kroki, aby ustawić aparaty słuchowe marki Phonak w tryb samolotowy.

Uwaga: Przełączenie aparatu słuchowego do takiego trybu nie spowoduje wyłączenia jego podstawowych funkcji, a jedynie funkcji związanych z łącznością Bluetooth. Kiedy Twoje aparaty słuchowe są w trybie samolotowym:
  • przesyłanie strumieniowe nie działa.
  • nie ma połączenia z aplikacją myPhonak.

Ładowalne aparaty słuchowe marki Phonak
  1. Wyłącz aparaty słuchowe, naciskając dolną część przycisku wielofunkcyjnego i przytrzymując ją przez 3 sekundy, aż wskaźnik świetlny zaświeci się na czerwono światłem ciągłym, co oznacza, że aparat słuchowy jest wyłączony.
  2. Twój aparat słuchowy jest teraz wyłączony.
  3. Teraz naciśnij dolną część przycisku wielofunkcyjnego i przytrzymaj przez 7 sekund, aż wskaźnik świetlny zaświeci na pomarańczowo światłem ciągłym, a następnie zwolnij przycisk.
  4. Udało Ci się aktywować tryb samolotowy.
  5. Aby wyjść z trybu samolotowego, wyłącz i ponownie włącz aparaty słuchowe.

Aparaty słuchowe marki Phonak zasilane bateriami cynkowo-powietrznymi
  1. Naciśnij dolną część przycisku i przytrzymaj przez 7 sekund, jednocześnie zamykając komorę baterii.
  2. Udało Ci się aktywować tryb samolotowy.
  3. Aby wyłączyć tryb samolotowy, otwórz komorę baterii i ponownie ją zamknij.