Skip to main content

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego w aplikacji myPhonak

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego w aplikacji myPhonak
Nie, nie możesz samodzielnie zaktualizować oprogramowania sprzętowego swoich aparatów słuchowych. Aktualizację oprogramowania sprzętowego musi przeprowadzić Twój protetyk słuchu w swoim gabinecie. Nie da się przeprowadzić aktualizacji oprogramowania sprzętowego podczas sesji Zdalnego Wsparcia.