Skip to main content

Jak skorzystać z prawa do prywatności danych w aplikacji myPhonak?

Korzystanie z praw do prywatności danych
Szczegółowe wyjaśnienie polityki prywatności firmy Sonova znajduje się pod adresem: https://www.phonak.com/en-int/privacy-policy/myphonak-app

W odniesieniu do danych dotyczących zdrowia istnieją dwie możliwości korzystania z aplikacji myPhonak, pod warunkiem podjęcia przez użytkownika stosownej decyzji:
  • rejestrowanie danych dotyczących zdrowia i dostęp do nich w określonej sekcji aplikacji myPhonak. W takim przypadku firma Sonova nie może uzyskać dostępu do tych danych osobowych
  • zezwolenie na udostępnianie danych dotyczących zdrowia firmie Sonova w celu ulepszania produktów

Zgodę można wyrazić za pośrednictwem aplikacji podczas procesu rejestracji/konfiguracji lub w sekcji Wsparcie w zakładce Informacje prawne/Prywatność danych. Wszelkie zgody są domyślnie dezaktywowane.
Istnieją dwa sposoby na zatrzymanie rejestrowania danych dotyczących zdrowia i wyświetlania ich w sekcji Zdrowie aplikacji:
  • Użytkownicy mogą wylogować się ze swojego konta myPhonak.
  • Użytkownicy, którzy chcą pozostać zalogowani, ale nie chcą, by ich dane dotyczące zdrowia były dłużej rejestrowane, mogą dezaktywować rejestrowanie danych dotyczących zdrowia w sekcji Profil aplikacji w zakładce Preferencje dotyczące zdrowia.

W tej samej sekcji aplikacji (Profil/Preferencje dotyczące zdrowia) użytkownik może całkowicie usunąć swoje dane dotyczące zdrowia z aplikacji, jeśli sobie tego życzy.

Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na udostępnianie firmie Sonova danych dotyczących zdrowia i chcą ją wycofać, jest to również możliwe w sekcji Wsparcie/Informacje prawne/Prywatność danych.