Skip to main content

Czy muszę najpierw sparować aparaty słuchowe marki Phonak z telefonem czy z aplikacją?

Nie jest wymagana konkretna kolejność. Możesz sparować swoje aparaty słuchowe niezależnie z modułem Bluetooth® w telefonie na potrzeby rozmów i strumieniowego przesyłania multimediów lub z aplikacją myPhonak.

Parowanie aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak (Bluetooth Low Energy) to proces oddzielny od parowania ich z modułem Bluetooth telefonu w celu prowadzenia rozmów i strumieniowego przesyłania multimediów (Bluetooth Classic).

Istnieją trzy sposoby używania aparatów słuchowych marki Phonak ze smartfonem:

  1. Sparowanie wyłącznie z aplikacją.
  2. Sparowanie tylko z Bluetooth telefonu w celu prowadzenia rozmów i strumieniowego przesyłania multimediów.
  3. Sparowanie zarówno z aplikacją, jak i Bluetoothem telefonu.

Aby móc korzystać zaplikacji myPhonak, wystarczy po prostu postępować zgodnie z instrukcjami parowania w aplikacji.
Jeśli chcesz słuchać rozmów telefonicznych lub przesyłać strumieniowo multimedia za pomocą aparatów słuchowych, musisz sparować aparaty słuchowe bezpośrednio za pomocą ustawień Bluetooth w smartfonie.