Skip to main content

Czy potrzebuję telefonu komórkowego, aby połączyć się z urządzeniem TV Connector?

Nie potrzebujesz telefonu komórkowego, aby połączyć się z urządzeniem TV Connector firmy Phonak.
Do zmiany ustawień aparatów słuchowych firmy Phonak lub poziomu głośności telewizji podczas połączenia z urządzeniem TV Connector można wykorzystać aplikację myPhonak.