Skip to main content

Odległość między dwoma urządzeniami TV Connector

Odległość między dwoma urządzeniami TV Connector

Urządzenie TV Connector może przesyłać strumieniowo sygnał na odległość do 15 metrów. Dlatego optymalnie, aby oba urządzenia znajdowały się w odległości przynajmniej 10–15 metrów od siebie.