Skip to main content

Usuwanie konta myPhonak lub danych dotyczących zdrowia

Usuwanie konta myPhonak lub danych dotyczących zdrowia

Nawet po udzieleniu zgody na gromadzenie danych dotyczących konta lub zdrowia, każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć konto lub zgromadzone dane dotyczące zdrowia, korzystając z przycisków usuwania w aplikacji (patrz sekcja Profil) lub na stronie internetowej myPhonak.com.