Skip to main content

Trzaski podczas słuchania muzyki za pomocą urządzenia TV Connector

Dlaczego słyszę trzaski podczas słuchania muzyki za pomocą urządzenia TV Connector i przewodu audio 3,5 mm?
Sprawdź, czy przewód audio 3,5 mm jest całkowicie wpięty w urządzenie TV Connector i telewizor lub urządzenie audio. Jeśli trzaski nie ustaną, sprawdź, czy przewód audio 3,5 mm nie jest uszkodzony. Jeśli przewód jest uszkodzony, konieczna będzie jego wymiana. Skontaktuj się z protetykiem słuchu, aby uzyskać dalszą pomoc.