Skip to main content

Dlaczego widzę komunikat „Zarządzanie połączeniem” w telefonie komórkowym z systemem operacyjnym Android?

Zarządzanie połączeniem w systemie operacyjnym Android
Ten komunikat jest wyświetlany w urządzeniach z systemem operacyjnym Android z aplikacją myPhonak w wersji 6.3.0 lub nowszą, gdy aparaty słuchowe zostaną połączone z aplikacją. Informowanie użytkownika o połączeniu stanowi wymóg narzucony przez system operacyjny Android.