Skip to main content

Jak połączyć aparaty słuchowe firmy Phonak z telewizorem?

Łączenie telewizora z aparatami słuchowymi firmy Phonak

Należy rozważyć następujące kwestie:

  • Do przesyłania telewizyjnego sygnału dźwiękowego bezpośrednio do aparatów słuchowych Phonak zalecane jest użycie urządzenia TV Connector firmy Phonak. Spowoduje to zmianę aparatów słuchowych w bezprzewodowy zestaw słuchawkowy stereo.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzenia TV Connector marki Phonak, odwiedź naszą stronę z informacjami o produktach lub skontaktuj się z protetykiem słuchu.