Skip to main content

Łączenie urządzenia TV Connector z telewizorem

Łączenie urządzenia TV Connector z telewizorem

Aby skonfigurować Twoje urządzenie TV Connector do Twoich aparatów słuchowych firmy Phonak, wykonaj dokładnie czynności przedstawione w krótkim filmie wideo.