Skip to main content

Łączenie aparatów słuchowych firmy Phonak z telefonem stacjonarnym telefonem Bluetooth

Łączenie aparatów słuchowych firmy Phonak z telefonem stacjonarnym telefonem Bluetooth

Aparaty słuchowe firmy Phonak można używać jako zestaw słuchawkowy dla telefonu, o ile obsługuje on protokół Hands Free Profile (HFP). Dotyczy to również telefonów stacjonarnych i telefonów bezprzewodowych (np. zgodnych ze standardem DECT).

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji użytkowania telefonu stacjonarnego.
  • Najpierw otwórz na 5 sekund, a następnie zamknij komorę baterii lub w przypadku modeli ładowalnych wyłącz i ponownie włącz aparaty słuchowe za pomocą przycisku wielofunkcyjnego, aby ustawić aparaty w tryb parowania.

Uwaga: Wiele (starszych) telefonów stacjonarnych obsługuje wyłącznie wcześniejsze wersje Bluetooth < 2.1. Urządzenia te często nie obsługują również protokołu HFP, lecz tylko HSP (HeadSet Profile), który nie działa z aparatami słuchowymi firmy Phonak. Sprawdź specyfikację Bluetooth Twojego telefonu w karcie danych lub instrukcji użytkowania.