Skip to main content

Podłączenie aparatów słuchowych Phonak do smartfona z systemem Android™

Jak sparować i połączyć moje aparaty słuchowe z systemem Android™?
1. Przejdź do ekranu głównego telefonu z systemem Android i dotknij ikony „Ustawienia”. 
2. W menu ustawień wybierz ikonę „Bluetooth®”. 
3. Dotknij suwaka, aby włączyć Bluetooth. 
4. Najpierw otwórz na 5 sekund, a następnie zamknij komorę baterii lub wyłącz i włącz aparaty słuchowe, jeśli posiadasz ładowalne aparaty słuchowe firmy Phonak. 
5. Po kilku sekundach na liście dostępnych urządzeń wyświetli się nazwa Twoich aparatów słuchowych Phonak. 
6. Wybierz aparat słuchowy z listy urządzeń z obsługą Bluetooth. 
7. Sygnał bip z aparatu słuchowego potwierdza parowanie zakończone sukcesem. 
 
Twój smartfon z systemem Android jest od teraz połączony z aparatami słuchowymi Phonak.