Skip to main content

Czy mogę połączyć tablet z moimi aparatami słuchowymi firmy Phonak?

Łączenie tabletu z aparatami słuchowymi firmy Phonak

Wykonaj następujące czynności:

  1. Upewnij się, że w tablecie jest włączona technologia bezprzewodowa Bluetooth, a następnie w menu ustawień łączności wyszukaj urządzenia obsługujące technologię Bluetooth.
  2. W aparatach słuchowych najpierw otwórz na 5 sekund, a następnie zamknij komorę baterii lub wyłącz i włącz aparaty słuchowe za pomocą przycisku wielofunkcyjnego, jeśli posiadasz model ładowalny.
  3. Aparaty słuchowe firmy Phonak pracują teraz w trybie parowania. Masz teraz 3 minuty na sparowanie aparatów słuchowych ze swoim tabletem.
  4. Tablet wyświetla listę znalezionych urządzeń obsługujących technologię Bluetooth. Wybierz aparat słuchowy z listy.
  5. Jeśli masz założone aparaty słuchowe, usłyszysz sygnał potwierdzenia.