Skip to main content

Jak rozwiązywać problemy z ładowarką Phonak Charger Case Go?

Charger Case Go — przewodniki po rozwiązywaniu problemów
Skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu, aby sprawdzić, czy w aparacie słuchowym i ładowarce zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego. Najnowsze oprogramowanie sprzętowe optymalizuje wydajność i niezawodność Twoich urządzeń.

Możliwe działanie: 

•    Dioda LED ładowarki nie świeci po otwarciu pokrywy. 
•    Najniższa dioda LED ładowarki miga szybko na zielono, pomarańczowo lub czerwono. 
•    Najniższa dioda LED ładowarki świeci na pomarańczowo lub czerwono. 
•    Aparaty słuchowe nie ładują się po włożeniu do ładowarki. 
•    Aparaty słuchowe nie ładują się po umieszczeniu ich w ładowarce przez ponad 3 godziny — dioda LED na aparacie słuchowym nie świeci na zielono. 
•    Aparat słuchowy pokazuje błąd ładowania (świeci czerwona dioda LED) po 6 lub więcej godzinach w ładowarce. 


Jeśli występuje którykolwiek z powyższych problemów, wypróbuj poniższe zalecenia: 

•    Przed użyciem ładowarki naładuj ją przez 3 godziny bez włożonych aparatów słuchowych. 
•    Użyj kabla (z koralikiem ferrytowym) i zasilacza sieciowego dostarczonego przez firmę Phonak, aby upewnić się, że ładowarka otrzymuje wymagane zasilanie. 
•    Nie należy używać innych źródeł zasilania niż zasilacz sieciowy, takich jak laptop, powerbanki, gniazdo zapalniczki itp. 
•    Upewnij się, że temperatura otoczenia jest niższa niż 30°C (86°F). 
•    Upewnij się, że aparaty słuchowe są prawidłowo włożone do ładowarki. 
•    Poproś protetyka słuchu o sprawdzenie, czy w aparacie słuchowym zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego. 


Jeśli żaden z powyższych sposobów nie pomoże, należy zresetować ładowarkę, wykonując poniższe kroki:

1.    Wyjmij aparaty słuchowe z ładowarki Charger Case Go. 
2.    Upewnij się, że ładowarka Charger Case Go jest podłączona do zasilania. 
3.    Zlokalizuj przycisk resetowania na dole w pobliżu gumowego pierścienia (mały otwór) z tyłu ładowarki. 
4.    Użyj spiczastego narzędzia, np. spinacza do papieru lub narzędzia do usuwania szpilek, aby nacisnąć przycisk. 
5.    Przytrzymaj przycisk przez 8 sekund. 
6.    Zwolnij przycisk, gdy dolna dioda wskaźnika baterii zacznie migać na przemian na czerwono i zielono. 
7.    Odłącz ładowarkę od źródła zasilania i podłącz ją ponownie. 
 

Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z protetykiem słuchu w celu uzyskania pomocy.