Skip to main content

Charger Case Combi — przewodnik rozwiązywania problemów

Charger Case Combi — przewodnik rozwiązywania problemów
Charger Case Combi — możliwe zachowania i objawy podczas ładowania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Możliwe zachowania i objawy podczas ładowania:
 • Aparat słuchowy wyświetla w aplikacji po naładowaniu poziom naładowania niższy od oczekiwanego.
 • Dioda LED aparatu słuchowego nadal miga na zielono, nawet po 6 lub więcej godzinach w ładowarce — nie zmienia się na zielone światło stałe.
 • Dioda LED aparatu słuchowego nie miga, a aparat słuchowy w ładowarce nie nawiązuje połączenia z aplikacją.
 • Nie można włączyć aparatu słuchowego po wyjęciu go z ładowarki.
 • Aparat słuchowy pokazuje błąd ładowania (świeci czerwona dioda LED) po 6 lub więcej godzinach w ładowarce.
 
Jeśli wystąpiła którakolwiek z powyższych sytuacji, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:
 • Upewnij się, że styki aparatu słuchowego i ładowarki są czyste.
 • Upewnij się, że aparaty słuchowe są dokładnie osadzone w ładowarce.
 • Użyj przewodu i wtyczki, które zostały dostarczone przez Phonak wraz z ładowarką. Dzięki temu ładowarka otrzymuje optymalne zasilanie, które umożliwia niezawodne ładowanie aparatów słuchowych.
 • Jako źródła zasilania ładowarki nie używaj portu USB laptopa, gniazda zapalniczki ani koncentratora USB.
 • Aby stan baterii był prawidłowo wyświetlany w aplikacji, wyjmij aparaty słuchowe z ładowarki.
 • Poproś protetyka słuchu o sprawdzenie, czy w aparacie słuchowym jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.