Skip to main content

Jak zmienić głośność połączenia telefonicznego za pomocą aparatów słuchowych firmy Phonak?

Zmiana głośności połączenia telefonicznego wykonywanego za pomocą aparatów słuchowych firmy Phonak
Dostępne są dwa sposoby zmiany głośności połączenia telefonicznego podczas korzystania z aparatów słuchowych firmy Phonak:
  • Użycie przycisków regulacji głośności w telefonie komórkowym.
  • Jeśli Twoje aparaty słuchowe firmy Phonak zostały odpowiednio skonfigurowane przez protetyka słuchu, możesz również skorzystać z przycisku wielofunkcyjnego aparatu słuchowego:
    • Aby zwiększyć głośność, użyj górnego przycisku.
    • Aby zmniejszyć głośność, użyj dolnego przycisku.
  • Jeśli Twojego aparaty słuchowe firmy Phonak posiadają jeden przycisk, poproś protetyka słuchu o wyjaśnienie, jak go skonfigurowano.
Aby uzyskać odpowiedzi na dalsze pytania dotyczące preferencji ustawień głośności, sprawdzić nadrukowane ustawienia aparatu słuchowego otrzymane po sparowaniu lub skontaktuj się z protetykiem słuchu.