Skip to main content

Przejście z Audéo Fit na inny aparat słuchowy, jak uzyskać dostęp do starszych danych dotyczących zdrowia

Historia danych dotyczących zdrowia w przypadku zmiany modelu aparatu słuchowego na inny

Po zmianie aparatu słuchowego z Audéo Fit na inny aparat słuchowy dostęp do starszych danych dotyczących zdrowia jest zależny od rodzaju nowych aparatów słuchowych, które są połączone z aplikacją. Jeżeli nowe aparaty słuchowe obsługują funkcje dotyczące zdrowia (np. kroki i czas użytkowania), wówczas dane dotyczące poprzednio zliczonych kroków i czasu użytkowania będą wyświetlone. Jeżeli aparaty słuchowe nie obsługują funkcji dotyczących zdrowia, to żadne dane dotyczące zdrowia z przeszłości nie będą widoczne.