Skip to main content

Nie mogę ponownie połączyć aplikacji myPhonak z aparatami słuchowymi w przyadku telefonu Sony Xperia po jego uruchomieniu/zrestartowaniu

Użytkownik nie może ponownie połączyć aplikacji myPhonak z aparatami słuchowymi w przypadku telefonu Sony Xperia po uruchomieniu/zrestartowaniu telefonu

Pewne problemy techniczne mogą występować w przypadku różnych technologii wykorzystywanych w smartfonach. Takie zachowanie nie zostało wykryte w przypadku obecnej wersji aplikacji myPhonak działającej na większości smartfonów z systemem Android.
•    Wykryto z: Sony Xperia X compact- 7.1.1 – wersja 34.3.A.0.26
Uwagi:
Aparaty słuchowe udało się początkowo sparować i współpracowały z aplikacją „myPhonak” przed zresetowaniem telefonu.
Zwykłe wyłączenie i ponowne włączenie łączności Bluetooth® w centrum sterowania telefonu nie rozwiązuje problemu. Trzeba to zrobić w ustawieniach systemowych.

Jednak jeżeli aparaty słuchowe firmy Phonak nie mogą ponownie połączyć się z aplikacją myPhonak na smartfonie z systemem Android po uruchomieniu telefonu i/lub włączeniu aplikacji (przykład: na głównym ekranie głośności myPhonak po obu stronach, lewej i prawej, pojawia się niekończący się komunikat „Łączenie”), wówczas najczęściej należy ponownie ustawić Bluetooth w ustawieniach systemu Android.

Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać ten problem:
Krok 1: wyłącz i ponownie włącz łączność Bluetooth w ustawieniach systemu Android
•    Przejdź do menu „Ustawienia” Twojego smartfona (nie w aplikacji myPhonak)
•    Wybierz opcję „Bluetooth”
•    Wyłącz funkcję Bluetooth – poczekaj 2 sekundy
•    Włącz ponownie Bluetooth (w niektórych przypadkach powinien być teraz przez chwilę widoczny komunikat „Łączenie” po kolei dla każdej pozycji na liście Bluetooth)
 
Krok 2: Teraz aplikacja myPhonak powinna być ponownie połączona z aparatami słuchowymi firmy Phonak
Wróć do aplikacji myPhonak lub uruchom ją ponownie. Telefon powinien teraz bez problemu połączyć się z aparatami słuchowymi w ciągu 5 sekund. Jeśli żaden z aparatów lub tylko jeden aparat połączy się po upływie 10 sekund, wróć do ustawień systemu i powtórz procedurę, zaczynając od powyższego etapu.

Krok 3: Na bieżąco aktualizuj aplikację myPhonak, gdyż nowe wersje mogą rozwiązywać podobne problemy.