Skip to main content

Czy użytkownik może zrezygnować lub wycofać zgodę na akceptację Polityki Prywatności i Regulaminu?

Czy użytkownik może zrezygnować lub wycofać zgodę na akceptację Polityki Prywatności i Regulaminu?

Nie. Korzystanie z aplikacji wiąże się z koniecznością zaakceptowania Polityki Prywatności i Regulaminu.