Skip to main content

Nie można połączyć się ze Zdalnym Wsparciem

Protetyk słuchu utworzył sesję Zdalnego Wsparcia, ale użytkownik nie może się połączyć.

Upewnij się, że:
1. Aparaty słuchowe są włączone
2. Baterie są nowe lub wystarczająco naładowane
3. Aparaty słuchowe są połączone z aplikacją
4. Smartfon jest podłączony do Internetu, 
a następnie spróbuj ponownie.