Skip to main content

Jak działa śledzenie kalorii w aplikacji myPhonak?

Monitorowanie kalorii
Użytkownicy aparatu słuchowego Audéo Lumity Fit mogą monitorować swoje aktywne i pasywne spalanie kalorii za pośrednictwem aplikacji myPhonak. Aktywne spalanie kalorii odbywa się poprzez aktywność fizyczną i monitorowane jest za pomocą akcelerometru (czujnika ruchu) aparatu słuchowego. Pasywne spalanie kalorii zależne jest od podstawowej przemiany materii użytkownika i ma na celu utrzymanie funkcji organizmu, na przykład podczas siedzenia lub snu.
Podstawowa przemiana materii użytkownika wyliczana jest na podstawie jego wzrostu, wagi, wieku i płci. Użytkownik zostanie poproszony w aplikacji o udostępnienie tych danych, aby możliwe było monitorowanie spalania kalorii. W ten sposób tworzony jest Profil zdrowia użytkownika, który można edytować lub usunąć w sekcji preferencji aplikacji Zdrowie.
Jeśli użytkownik nie chce utworzyć swojego Profilu zdrowia, nie będzie mógł monitorować spalania kalorii.