Skip to main content

Odbieranie połączeń nie działa

Nie mogę odbierać połączeń WhatsApp/Messenger/innych połączeń internetowych za pomocą przełącznika programów w aparacie słuchowym lub podwójnego tapnięcia.
Niektóre aplikacje posiadające opcję połączeń internetowych (np. Messenger, WhatsApp itp.) nie konfigurują dźwięku połączeń przychodzących jako dzwonka. Dźwięk nie jest rozpoznawany jako połączenie, ale jako standardowe przesyłanie multimediów, a zatem:
  • Podwójne tapnięcie wstrzyma transmisję i nie odbierze połączenia.
  • Naciśnięcie przycisku na aparacie słuchowym nie spowoduje odebrania połączenia.

Połączenie przychodzące można odebrać tylko na telefonie. Następnie połączenie zostanie przekierowane do aparatów słuchowych.
Tej funkcji aplikacji nie można skonfigurować w aparatach słuchowych.