Skip to main content

Rozłączanie i łączenie Bluetooth

Rozłączanie i łączenie Bluetooth

Jeśli aparaty słuchowe firmy Phonak są zostaną wyłączone, nastąpi automatyczne rozłączenie od sparowanego urządzenia, na przykład telefonu komórkowego. Inne powody odłączenia od telefonu:

  • Sprawdź, czy bateria w Twoim aparacie słuchowym nie uległa wyczerpaniu.
  • Upewnij się, że telefon jest w zasięgu. Jeśli przez dłuższy czas nie było Cię w zasięgu (10 m / 30 stóp), ponowne połączenie aparatów słuchowych firmy Phonak może zająć maksymalnie 2 minuty.
  • Upewnij się, że do Twój telefon nie jest połączony z innymi urządzeniami (na przykład z systemem Bluetooth samochodu). Może to spowodować rozłączenie aparatów słuchowych.
  • Sprawdź, czy w telefonie jest aktywna funkcja Bluetooth.