Skip to main content

Czy mogę połączyć moje aparaty słuchowe firmy Phonak z Amazon Echo lub innymi głośnikami domowymi?

Amazon Echo lub inne głośniki domowe a aparaty słuchowe firmy Phonak

Aparaty słuchowe firmy Phonak nie są bezpośrednio kompatybilne z głośnikami domowymi.