Skip to main content

Czy można dostosować poziom głośności sygnału audio telewizora?

Dostosowywanie poziomu głośności sygnału audio telewizora.
Tak, poziom głośności sygnału audio telewizora można dostosować w stacji bazowej. Aby dostosować poziom głośności do upodobań, naciśnij symbol „+” lub „-”.