Skip to main content

Regulacja opóźnienia z telewizorów SmartTV firmy Samsung i innych telewizorów

Regulacja opóźnienia z telewizorów SmartTV firmy Samsung i innych telewizorów
Nowe telewizory SmartTV firmy Samsung cechuje długie opóźnienie między sygnałem audio z głośnika telewizora a urządzeniem TV Connector w przypadku połączenia za pomocą przewodu optycznego Toslink. W przypadku domyślnego ustawienia („40”) regulowanego opóźnienia sygnału audio telewizora firmy Samsung przesyłany sygnał może docierać 40–50 ms szybciej do aparatów słuchowych niż sygnał z głośników telewizora. Aby zsynchronizować sygnał audio z urządzenia TV Connector i głośników telewizora, wejdź do menu ustawień sygnału audio i ustaw opóźnienie telewizora na 100 ms. Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji użytkowania telewizora firmy Samsung.