Skip to main content
Target 3.0 Audiologist Two Screens

Instrukcje użytkowania do programu do dopasowania aparatów słuchowych Phonak Target

Niniejsza instrukcja użytkowania stanowi wprowadzenie do procesu dopasowania aparatów słuchowych przy użyciu programu Phonak Target. Możesz wybrać preferowany język i/lub wersję oprogramowania. Szczegółowa instrukcja obsługi jest dostępna dla programu do dopasowania Phonak Target/ALPS.* Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem Phonak, jeśli potrzebujesz papierowej kopii.

Wersja 8.1

Przypisy

* W wybranych krajach

Aparat słuchowy służy do wzmacniania i przekazywania dźwięku do ucha.

Ładowarka służy do ładowania i przechowywania aparatów słuchowych.

Przystawka Power Pack umożliwia naładowanie aparatu słuchowego bez podłączania ładowarki do sieci elektrycznej.

Roger NeckLoop  zapewnia użytkownikom kompatybilnych aparatów słuchowych bezprzewodowy dostęp do zewnętrznego źródła dźwięku.

Pilot służy do zmiany programów i poziomu głośności aparatów słuchowych.

ComPilot II służy do bezprzewodowego łączenia urządzeń Bluetooth z aparatem słuchowym.

Phonak CROS przesyła dźwięk do aparatu słuchowego Phonak na drugim uchu.

Aplikacja służy to sterowania aparatem słuchowym oraz połączenia z protetykiem słuchu.

Odbiorniki Roger przekazują sygnał dźwiękowy z mikrofonu do aparatu słuchowego.

iCube  służy do programowania aparatów słuchowych za pomocą komputera. 

EasyView Otoblock blokuje dostęp materiału wycisku do błony bębenkowej.

Phonak Target to program do dopasowania aparatów słuchowych przez protetyków słuchu.