Rozumienie mowy bez względu na okoliczności

Aparat słuchowy Phonak Bolero Q pozwala słyszeć i rozumieć ludzki głos nawet w najtrudniejszych warunkach akustycznych.

Product benefit icon alttext