Rozumienie mowy podczas jazdy samochodem

Łatwość rozumienia towarzyszy podróży dzięki przekazowi dźwięku do zdrowego ucha za pośrednictwem urządzenia CROS II

Product benefit icon alttext