Stworzy do użytkowania w prawdziwym życiu, nie w gabinecie

Audéo B zapewnia początkującym użytkownikom wysoką satysfakcję w rzeczywistych sytuacjach akustycznych, mniej wysiłku związanego z koncentracją i komfort od momentu przejścia z gabinetu protetyki słuchu1 do rzeczywistych sytuacji słuchowych.

Product benefit icon alttext